Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 heeft nagenoeg de gehele middeleeuwse stad met de grond gelijk gemaakt. Maar Rotterdam is weerbarstig, een stad van “geen woorden maar daden” en herrijst uit haar as. Die werkmentaliteit zien we terug in de oudst bewaarde koopmanshuizen aan het Haringvliet, die op die beruchte meidag door het oog van de naald kropen. De typisch Rotterdamse handel en scheepvaart is een beproefde methode en de Rotterdamse havenlui lijken in de negentiende eeuw weinig genegen om de nieuwe stoomtijd in te gaan. Een industrieel ziener krijgt het eigenhandig voor elkaar Rotterdam de nieuwe tijd in te slepen. Hij legt de basis voor het huidige Rotterdam, mede dankzij de Nieuwe Waterweg, besloten in 1863. Zijn naam? Lodewijk Pincoffs. Ooit verguisd, maar inmiddels gerehabiliteerd als grondlegger van het moderne Rotterdam.

Dankzij de nieuwe havens raakt Rotterdam in een stroomversnelling die niet aflaat tot in het heden. Onze halteplaatsen tonen achtereenvolgens de resultaten van deze ontwikkelingen.