bjrndlw is kort voor Bjorn de Leeuw, zijnde ondergetekende.

Ondergetekende houdt zich bezig met onderwijs voor jong en oud, kunst en cultuur en subconscious and subliminal ideas that are being foisted out there in the media matrix. De media matrix, dat is het grote geheel van communicatie in beeld en geluid. Dat dat samenhangt met onze alledaagse werkelijkheid staat buiten kijf, maar welke onderbewuste lagen eraan vooraf gaan, dat is een fascinerend onderwerp van discussie.